BeLEEF Oudeschans!

We zijn klaar voor het festival BelEEF Oudeschans

De Oudeschanskerdag (BeLEEF Oudeschans!) is een jaarlijkse traditie in het Vestingdorp Oudeschans. In 2021 zal de 27ste editie van deze dag plaatsvinden en is gepland op zondag
29 augustus 2021 van 11.00 – 17.00 uur
BeLEEF Oudeschans! is een unieke dag, gericht op behoud dan wel versterking van eigen identiteit en het op de kaart zetten van Oudeschans als toeristische trekpleister in Westerwolde. We willen uitstralen dat we bewust omgaan met het historisch erfgoed in de Vesting. Daarbij willen we een eigentijdse gastvrijheid ten toon spreiden met oog voor authenticiteit, kunst en cultuur.
Tevens zal er aandacht zijn voor actuele maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van milieu, energie (transitie-ontwikkelingen) en duurzaamheid.
Het Cittaslow gedachtegoed is hierbij een uitgangspunt en wordt uitgedragen aan de bezoekers van het evenement en de bewoners van dorp en streek.
Verbindingen worden gelegd tussen bewoners, ondernemers, organisaties, scholen en bezoekers.
In de afgelopen jaren hebben vele volwassenen en kinderen deze dag bezocht. Naast natuurlijk de eigen inwoners, ook de inwoners uit de streek, provincie en het nabij gelegen Duitsland. Ook voor toeristen die in Westerwolde en omgeving verblijven, is dit een zeer aantrekkelijk en populair evenement.
Het bezoekersaantal lag in 2019 op ruim 3000 personen. De ambitie is dit aantal in 2021 te evenaren en zo mogelijk te overtreffen!
Het evenement is voor iedereen gratis toegankelijk.