Wandelen in Oudeschans

Oudeschans kent vele interessante plekjes en historische objecten.
Zo kan men wandelen langs een gemarkeerde route, die voornamelijk loopt over de voormalige verdedigingswallen, langs de oude Westerwoldsche Aa en door het pittoreske vestingdorpje met vele bezienswaardigheden.

Op het dorpsplein vindt men de vestingput; die in 1983 werd teruggevonden en opnieuw opgemetseld.

Nabij Achterstraat 11 is het brandspuithuisje, waarin een originele, antieke, brandspuit staat

De wandeling voert onder andere langs de voormalige haven, die een restant is van de oude Westerwoldsche Aa en over de ophaalbrug met barrière (afsluitmogelijkheid); deze werd in 1976 gebouwd over de dode arm van de Westerwoldsche Aa als kopie van de brug die voorheen in Oudeschans heeft gelegen.

De Westerwoldsche Aa is een uniek stukje natuurschoon! Het viswater is verpacht aan de Stichting Vesting Oudeschans (vissen is alleen toegestaan met een vergunning).

Verder zijn er nog twee kolken stammend uit de tijd van de dijkdoorbraken in de 17e eeuw. De meeste kolken achter de oude Dollarddijken zijn in de loop der tijd door boeren gedempt; deze twee, waarvan één aan het begin van de Molenweg, zijn gelukkig bewaard gebleven.

De wandeling voert u ook naar het Dodenbastion, vroeger een verdedigingswerk en al sinds de 17de eeuw in gebruik als kerkhof. Op een sombere herfstdag krijgt men hier heel even het gevoel in een andere tijd beland te zijn. Het staat nu, evenals een aantal woningen in het dorp, op de monumentenlijst. Ertegenover is het Kruydenbastion, ook een verdedigingswerk, waar ooit een kruithuis stond. Nu is het in gebruik als boomgaard met oude fruitrassen.

Dan is er natuurlijk ook het Garnizoenskerkje. Dit 17de eeuwse kerkje (1626), met een uniek geschilderd orgelfront (een namaak-orgel dus) en de in 1792 aangebouwde pastorie, samen onder één dak, is erg bijzonder.

In het kerkje vinden regelmatig zondagochtendconcerten en trouwerijen plaats. Het is op afspraak geopend.

Er zijn ook twee Oldambster boerderijen, één aan de Poortweg 1 met grote kapschuur en Engelse landschapstuin (voorheen “Het Wapen van Oudeschans”) en de ander aan de overzijde van de dode arm van de Westerwoldsche Aa, Dijkwal 1 (Aalandsheem). In de tuin van de eerstgenoemde boerderij huist een reigerkolonie, waar de wandelroute langs loopt.