Wandelen in Oudeschans

Oudeschans kent vele interessante plekjes en historische objecten.
Zo kan men wandelen langs een gemarkeerde route, die voornamelijk loopt over de voormalige verdedigingswallen, langs de oude Westerwoldsche Aa en door het pittoreske vestingdorpje met vele bezienswaardigheden.

Op het dorpsplein vindt men de vestingput; die in 1983 werd teruggevonden en opnieuw opgemetseld.

Nabij Achterstraat 11 is het brandspuithuisje, waarin een originele, antieke, brandspuit staat.

De wandeling voert onder andere langs de voormalige haven, die een restant is van de oude Westerwoldsche Aa. U komt langs de ophaalbrug die in 1976 gebouwd is over de dode arm van de Westerwoldsche Aa. Het is een kopie van de oorspronkelijke brug.

De Westerwoldsche Aa is een uniek stukje natuurschoon! Het viswater is verpacht aan de Stichting Vesting Oudeschans (vissen is alleen toegestaan met een vergunning).

Ook zijn er nog twee kolken, stammend uit de tijd van de dijkdoorbraken in de 17e eeuw. De meeste kolken achter de oude Dollarddijken zijn in de loop der tijd door boeren gedempt. Eén kolk ligt aan het begin van de Molenweg en is in 2018 onder meer in samenwerking met IVN gerevitaliseerd.

De wandeling voert u ook naar het Dodenbastion, vroeger een verdedigingswerk en al sinds de 17de eeuw in gebruik als begraafplaats. Het Dodenbastion staat nu, evenals een aantal woningen in het dorp, op de monumentenlijst. Ertegenover is het Kruydenbastion, ook een verdedigingswerk, waar ooit een kruithuis stond. Nu is het in gebruik als boomgaard met oude fruitrassen.

Dan is er natuurlijk ook de Garnizoenskerk. Deze kleine 17de eeuwse kerk (1626) bezit een uniek geschilderd orgelfront. In 1792 is er een woning aan de kerk aangebouwd. Dat de kerk één geheel vormt met de pastorie is erg bijzonder.