ECO Energie Coöperatie Oudeschans

Wat zijn wij blij met en trots op ECO!

Omdat Oudeschans een beschermd dorpsgezicht heeft mogen bewoners geen zonnepanelen op hun daken plaatsen. Om toch op een duurzame manier energie op te kunnen wekken heeft een werkgroep zich in maart 2019 verenigd in de Energie Coöperatie Oudeschans (ECO).

Ondersteund door een startsubsidie ging de werkgroep op zoek naar een geschikte locatie om zonnepanelen te plaatsen. Met de familie van Wijnbergen, melkveehouders gelokaliseerd tussen Oudeschans en Klein Ulsda, heeft ECO in 2021 een prachtige samenwerking ontwikkeld door de plaatsing van 249 zonnepanelen op het dak van de grote veestal.

Hiermee is Oudeschans het eerste dorp in de gemeente Westerwolde waarbij een zonnedakproject door financiële participatie van de bewoners tot stand is gekomen.

De Energie Coöperatie Oudeschans U.A. (ECO) werd notarieel opgericht op 8 september 2019 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Bestuursleden zijn:

  • Bas Wijers, penningmeester en interim voorzitter
  • Elly Briër, secretaris
  • Bert Dost, bestuurslid.

Voor uitgebreide informatie over ECO verwijzen wij naar www.eco-oudeschans.nl.


   ​ ​ ​ ​ ​