STICHTING VESTING OUDESCHANS
ANBI-GEGEVENS
Stichting Vesting Oudeschans is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling(ANBI).
Hieronder vindt u alle gegevens met betrekking tot de ANBI-status van de Stichting Vesting Oudeschans, zoals ook wettelijk voorgeschreven.

ALGEMENE GEGEVENS:
Naam ANBI: Stichting Vesting Oudeschans
RSIN/Fiscaalnummer: 005767702
K.v.K.: 41014015
Website: www.vestingoudeschans.com
Email: info@vestingoudeschans.com
Bezoek- en postadres: Molenweg 6, 9696 XN Oudeschans

BESTUURSSAMENSTELLING
Voorzitter: Renske Lambeck
Secretaris: Bernadette Karremans
Penningmeester: Marja Romkema
Bestuurslid: Elles Dost
Bestuurslid: Annemiek Kamsma
Bestuurslid: Petra Koorn
Bestuurslid: Wilma Fonteijn