STICHTING VESTING OUDESCHANS
ANBI-GEGEVENS
Stichting Vesting Oudeschans is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling(ANBI).
Zie op pagina 'Over ons' bij SVO voor alle gegevens met betrekking tot de ANBI-status van de Stichting Vesting Oudeschans.

Website: www.vestingoudeschans.com
Email: info@vestingoudeschans.com
Bezoek- en postadres: Molenweg 6, 9696 XN Oudeschans